Prislista

Priser fr.

 

Klippning                         550

Klipp ink fön                    600

Klipp och färg                1500

Färg och fön                  1200

Avfärgning/infärgning 1800

Klipp och sling               1700

Sling och fön                 1350

Uppsättning 700

Tvätt och fön                   350

Extra färg/slinga              200

Ögonbryn/fransfärg         350

Ögonbrynsplock 180

Trådning 250

Bruduppsättning 2500